Prosjektbeskrivelse

Bønnevandring

Team som vil gå inn i til øde fjell landsbyer hvor de mest unådde i Laos bor. Vi går da og ber Gud lede oss til samtaler og ser hvilke muligheter som åpner seg. Her må vi bare stole på at Den Hellige Ånd leder oss. Noen ganger har vi opplevd at mennesker blir helbredet igjennom forbønn. Vi får mulighet til å dele evangeliet eller hjelpe mennesker i vanskelige situasjoner. Så hender det at vi ikke ser eller hører om resultater av turen før det er gått måneder. Men alle disse turene er spennende utfordringer for alle som ønsker å nå ut til helt nye områder. Dette er en tur som krever at deltakerne er i rimelig god fysisk form.