Prosjektbeskrivelse

I den lille byen Brovst, ca 30 minuttes kjøring vest for Ålborg har vi sammen med Karismakirken i Stavanger startet et ungdomsarbeid i en liten ny kirke.

Det finnes fra før ikke noe ungdomsarbeid i denne byen. Fire godt voksne mennesker har i flere år samlet seg til bønn for byen, og for 2 år siden kjente de veldig på at de skulle ta et skritt ut i tro og kjøpe den nedlagte misjonskirken i byen. De la inn et lavt bud, men fikk tilslaget på bygget og ble da eiere av et fint kirkebygg med innventar. Så var det bare å sette i gang med arbeidet. I løpet av det første året fikk de se flere mennesker ta imot Jesus, de har opplevd helbredelser og sett at mennesker er blitt døpt med Den Hellige Ånd, akkurat som vi leser om i Apostlenes Gjerninger.

Vi startet ungdomsmøtene høsten 2014. Så er det besøk fra Norge en weekend hver månede. Det er nå blitt en fast gruppe unge som kommer på møtene. Vi gleder oss til å se hvordan det utvikler seg videre når vi går inn i 2015.