Prosjektbeskrivelse

Fiskeoppdrett – Disippel senter

En av de nasjonale lederene i Laos har bygget et fiske oppdrettsanlegg i sin landsby. Dit blir små grupper med kristne tatt med for å lære seg å drive med oppdrett, så de kan reise ut som teltmakere. Dette fungerer samtidig som en bibelskole, hvor de blir forberedt på å starte nye kirker i nye områder.
Her vil vi være med å skaffe bedre fasiliteter til dem som skal studere der, sammtidig som vi er med og underviser på bibelskolen.