Prosjektbeskrivelse

Engelsk språkskole

Det er nå 250 elever på en skole der ungdommer studerer engelsk. Dette er en god mulighet til å komme i kontakt med ungdom som ønsker å praktisere engelsk. Her kan vi være med å utvikle relasjoner og vitne om hva og hvem vi tror på i en til en samtaler med mennesker.