Prosjektbeskrivelse

Evangelisering i Belgia

Hjelpe små menigheter med evangeliserings fremstøt i noen av de områdene med minst kristne i hele Europa. Dette er en enkel tur, til ett land på vårt eget kontinent. Her er det gode muligheter til å dele evangeliet med mennesker i en kultur som er veldig lik vår egen.