Prosjektbeskrivelse

Menighetsplanting

Vær med å adopter en ny menighetsplanting nord i Thailand. Din menighet kan være med å dele sine erfaringer, resurser og DNA for å hjelpe en nasjonale menigheter til å planet menigheter i nye byer. Det er mange menighetsplantere som trenger hjelp.

Dette innebærer å være med å be for den nye menigheten, støtte den økonomisk de første årene, være med å undervise og inspirere det lokale lederskapet, sende team for å hjelpe til med evangelisering og bygging av kirke bygg.